SELECT * FROM `lj_news` WHERE `id` = 92 LIMIT 1 Turn Center là gì?
Z-MaT
  • REQUEST A QUOTE
  • FIND A PRODUCTindex-top-search-icon
  • REQUEST A QUOTE
2022-09-14
Turn Center là gì?

Trung tâm quay trở nên linh hoạt hơn - một phần là máy tiện và một phần là máy cán. Nó có thanh trong trục chính, vì vậy nó có thể sản xuất vít và ren, và nó cũng có thể sử dụng dao phay để làm đầu lục giác, cắt rãnh hoặc khoan. ”

← Back to press release

Get Your FREE Quote

close

Get Your FREE Quote

We will contact you within 24 hours.

waiting...

privacy policy